За биорезонансна терапия и тестиране


Гибел на паразити под въздействите на биорезонансната терапия.

С биорезонансната диагностика при мене се започна нов професионален етап, който ми даде грамаден тласък за развиване, който откри нови безкрайни възможности за делото на моя живот – да връщам здраве на хората. И моята практика потвърждава безпрецедентната ефикасност на метода ВИЖ РЕЗУЛТАТИ >

Получих точен и умен инструмент, позволяващ бързо и без вреда за организъма да обследвам пациент, а главното – да намеря адекватно и ефикасно лечение. Оказа се, че един месец за прегледи с уморителни визити на поликлиники, скъпи изследвания може да бъде заменен с биорезонансна диагностика (вегетативно-резонансно тестиране (ВРТ)), траеща 2,5 часа. И като резултат – да предложа решение на проблема!

Аз никога не съм разбирала диагностика заради диагностиката. Диагностиката е оправдана, ако тя дава решение, как да лекува. В медикаментозен селектор на апарат КМДТ-ВРТ се намират както и диагностични, така и лечебни препарати. Тактиката на официалната медицина е свързана с «уплашване» на болния. Не е тайна, че хората се страхуват да отиват на прегледи: а ако намерят нещо? А пък винаги започвам приема от това, че успокоявам пациента: всичко лошо, каквото ще намерим с помощта на аппарата, с неговата помощ пък ще решим. Целта на биорезонансната диагностика е да се даде здравето на пациента, а не правене на диагноза.

Искам да обърна внимание за ПРИНЦИПИАЛНАТА РАЗЛИКА на метод ВРТ според Х. Шимъл от други биорезонансни диагностики. Диагностичен модул КМДТ-ВРТ НЕ Е ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА, самостоятелно правеща диагноза, използвайки резултати на измерване според твърдо заложен алгоритъм. Комплекс «КМДТ» е съвременен мощен удобен ИНСТРУМЕНТ, който позволява на лекар-специалист, вземайки под внимание оплаквания на пациента, както и резултати на прегледа и анамнеза, да постави бързо правилна диагноза въз основа на данните, получени като резултат на тестиране. Лекарят самостоятелно си избира стратегия на диагностиране и съответни тест-фактори, предвидейки индивидуални особенности и състояния на пациента. Лекарят разполага с повече от 50 хиляди частотни тест-фактори. Това осигурява ВИСОКА ДОСТОВЕРНОСТ НА ДИАГНОСТИКАТА, както и ефикасност на лечебното използване на аппарата.

Формула на ефективност на метода за вас: 
НАЙ-ВИСОКА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАР 
+ Апарат последно поколение
 + Немски метод ВРТ със световно признание

Чрез тестиране на диагностичен прибор ВРТ ние разкриваме болезнени процеси (възпаление, дегенерация, алергия и т.н.), определяме тяхната причина, в това число възбудители (вируси, бактерии, гъби, паразити). В същото време намираме частотни препарати от базата на прибора срещу намерените проблеми. Тези препарати са ефикасни за конкретния тестиран. По-нататък можем да въздействаме с намерените лечебни частоти по няколко начина:

  1. С помощта на специални апарати, осъществяващи биорезонансна терапия. Тя може да бъде ЕНДОГЕННА и ЕКЗОГЕННА.
  2. През пренасяме информация за тези или други колебания на вода (или друг носител: спирт, хомеопатични топченца).
  • Частотите на всичко, каквото трябва да се махне от организма, взимат се в инверсии (в зеркално отражение, след обръщане по фаза). Всички отклонения от хармоничните колебания, нарушаващи равновесие в организма, при такова въздействие ще бъдат угнетени. Такъв спектър ще разрушава болезнени образования и ще унищожава възбудители, ще инициира процеси за махане на токсини. С други думи, организмът ще се пречиства от възбудители и токсини на всички видове. Какви токсини и възбудители трябва да махаме, това ще покаже биорезонансна диагностика (ВРТ).
  • Колебанията от всички добри процеси (частотите от здрави органи) пренасяме директно. Те подкрепват собствените здрави колебания на организма. Тогава неговия болен орган, пречистен от токсини, ще възстановява цялостността си според образ и подобие на този еталон. Така се осъществява регенериране и подмладяване на органите, възстановяване на загубените функции, както в приказката за жива и мъртва вода.

През въздействие с инверсирани частоти върху организма, ние го пречистваме, както това прави приказната «мъртва вода», а директни здрави частоти, както «жива вода», възстановяват и регенерират. Така биорезонансната терапия връща здраве и младост.

В основата на честотната хомеопатия лежат вълнови характеристики на препаратите, а не подобие на симптоми на болести, както е в класическата хомеопатия. В рамките на това направление са разработани огромно множество нови резонансни хомеопатически препарати.