Сърце, съдове

Резултати от практиката нa д-р Свитенкова

Аритмии, стенокардия, кръвно налягане, световертеж и др.

Жена М.К., 57 години, стенокардия, параксизмална тахикардия

Обърна се на 26.01.17 г. с оплаквания за безсъние, емоционално безпокойство, периодични сърцебиения. По времето на прегледа каза, че е здрава и няма проблеми със здравето с изключение на гореспоменатите, които не третираше като болезненно състояние.

С диагностиката беше намерена значителна степен на ишемия (недостатък на кислород) на миокарда и висока стресова натовареност. Състоянието на сърцето беше много близо до инфаркт. След разгласяването на диагнозата, болната каза, че вече няколко месеца преживява стрес и постоянно усеща сякаш някой хвана сърцето й с ръката, каквото беше несъмнен признак на ишемията и стенокардията След диагностиката се отпусна сърцето. В процеса на диагностика винаги вече има лечебно въздействие на частотите, докато се избират препаратите, тъй като резонансът получава отговор в органите. Беше изготвен частотен хомеопатичен препарат за приемане с вода и беше проведен сеанс на Су Джок терапия, тъй като състоянието на сърцето представяше опасност. След сеанса на Су Джок по Триначалието сърцето «се отпуска» и пациентката въздъхна с пълни гърди, усмихната се. Чак сега тя разбере, доколкото зле беше със сърцето й, просто тя се свикнала на това усещане.

Беше проведено като цяло 8 сеанса на Су Джок. Пациентката редовно приемаше и моите препарати. След 2 седмици състоянието се подобри до нормалното, сърцето не безпокоеше, тревожността мина, спането се оправи. При контрол по телефона след 2 месеца пациентката каза, че всичко е перфектно и вече няма повече пристъпи на тахикардията. Не дойде за повторния преглед.

Пациентка М.Б.,67 год., полиартрит, пароксизмална тахикардия.

09.05.17 год. Обръща се с жалба от болки в малките стави на ръцете, кръста и в тазобедрените стави. Работи на студено. Също я безспокои и пароксизмална тахикардия (спонтанни пристъпи на сърцебиене).
17.08.17 г. Повишено самочувствие, тахикардиите не я безспокоят, дори и ставите не я болят. Няма оплаквания.

Пациентка М.К., 62г., аритмии.

Първи прием-октомври 2017г. Пациентката дойде с много оплаквания:постоянни болки в корема (язва на 12-пръстника), хроничен синузит в обострена форма (усещане на голямо напрежение в челото), ежедневни аритмии, състояние на тревожност и безсъниние, болки в ставите (коленете), дископатия (болки в кръста, седалищния нерв), остеопороза (обективни данни от изследвания).

Всички остри симптоми преминаха буквално след 3 седмици. Подробно описание можете да намерите в съответните рубрики за видовете заболявания.

На поредния прием през август 2017г. сподели, че аритмиите напълно са изчезнали преди повече от два месеца.

В този момент от първоначалните жалби са останали следните оплаквания:

Язвата напомня за себе си само при сериозни нарушения на диетата (консумиране на сандвичи), ставите леко наболяват в следствие смяна на времето. От прах понякога се появява леко запушване на носа, което бързо преминава.

Други оплаквания няма, самочувствието се определя като добро.

Този случай още веднаж подтвърждава, че биорезонансните корекции не лекуват конкретните заболявания, а просто възвръща здравето на целия организъм.