Моите резултати

Доктор Свитенкова подбира ИНДИВИДУАЛНАТА ПРОГРАМА за възстановяване на физическото, емоционално и психично ниво.

  • Това е метод за регулиране на организма като цялостна система, а не лекуване на конкретно заболяване.
  • Няма странични ефекти, не предизвиква алергия и дисбактериоза. Може да се използва дори при деца, изтощени болни и бременни жени.
  • При корекцията на един орган се подобряват показателите на взаимосвързаните органи и системи.
  • Висок терапевтичен ефект и бързо възстановяване.

Биорезонанс – това е «пълен цикъл» от очистване за токсините и инфекциите до възстановяване, до подмладяване. Това не е лечение в обикновеното разбиране, а очистване и реконструкция: от ниво психологическо и емоционално състояния до физическо ниво, започвайки със стомаха, завършвайки с клетката и даже с ДНК.
Приборът позволява да се изследват функционалните състояния на организма, да се намерят причинителите и без скалпел да се види всеки орган, да се намери възпаление, тумор или язва на стадий недостъпен за клиничните изследвания. Това е ранна диагностика и профилактика на всички заболявания.
Апаратът също така позволява да се подберат честоти за корекция на намерените нарушения. Честотната информацията се пренася от компютъра на хомеопатически топчета или вода. Тези хомеопатически топчета или вода въздействат енергетически за болните органи и унищожава инфекцията, и човек става здрав.