Ендогенна терапия (БРТ)

Ендогенен биорезонанс на Морел:  най-ефективното и дълбоко пречистване на организма.
Именно замърсяване на организма често се превръща в основна причина за липса на добри резултати за каквато и да е било терапия. Ендогенната биорезонансна корекция по метода на Морел е най-мощният, абсолютно физиологичен и единственият метод за най-дълбоко пречистване на организма, включително на клетъчно и междуклетъчно ниво.

Чистотата на вътрешната среда на организма до голяма степен определя неговото здраве и младостта му. Съвременната медицина слага знак на равенство между интоксикацията на организма и застаряването.
Ако с  обикновените процедури като клизми, диета и билки е възможно  пречистване на червата, черния дроб, бъбреците, то пречистването на кръвта и лимфата с тези средства ще е по-трудно, а  пречистването на извънклетъчното пространство просто   е невъзможно!
Но именно от състоянието на съединителната тъкан, известна като мезенхим,  от чистотата и от токсините, зависи истинската ви биологична възраст. Тук се корени причината за преждевременното стареене и реалната възможност за връщане на младостта  и здравето ви.

Ролята на съединителната тъкан

Съединителната тъкан на междуклетъчното пространство — мезенхимът — е екологичната среда, в която живее клетката, основна структурна единица на нашето тяло. През мезенхима преминават всички потоци на различните вещества: в клетките постъпва храна, премахват се нейните отпадъци, осъществява се  обмен на информация между клетките и органите, извършва се централно управление на органите чрез хормоните и другите регулаторни агенти.

Мезенхимът е основното място за натрупвания на отпадъчни продукти, от които организмът по една или друга причина не се е освободил своевременно и е бил принуден  да ги изолира, за да ги изключи от обмяната. Ако извънклетъчното пространство е задръстено с отпадъчни продукти, възникват онези блокажи, които не само нарушават нормалното хранене и пречистването на клетките, но и създават информационна блокада. Тези препятствия възникват по пътя на изпълнението на централното управление на всички процеси в организма. Нарушенията в регулацията води до най-тежки и трудно излечими заболявания, а крайната степен на замърсяването води до онкология.

Именно интоксикацията често се превръща в основна причина за липса на добри резултати за каквато и да е било терапия. Ако се направи аналогия с пълна чаша, в която нищо не може да се добави, защото ще прелее, то и в замърсения организъм – каквото и да се прави –  всяка терапия се обезсмисля.  По тази причина  въпросът за дълбокото пречистване, способно да достигне междуклетъчното пространство – е основният предмет на обсъждане и търсене на геронтологията – наука за остаряването, въпрос на здравето и удължаване на младостта, на реално намаляване на биологичната възраст на организма.

Биорезонансния  метод на Морел

Този проблем беше решен с помощта на биорезонансния метод на немския лекар Ф. Морел, който установи, че изравняването на човешкото биополе може да се постигне чрез коригиране на собствените електромагнитни честоти.  По същество това не е терапия, а честотно коригиране, нормализиране и възстановяване на нарушеното електромагнитно постоянство на вътрешната среда на организма.  Вижте повече>