Екзогенна терапия (ЧРТ)


Гибел на паразити под въздействите на биорезонансната терапия.

Екзогенна частотно-резонансна терапия (ЧРТ) въздейства върху човек с определени, дадени частоти от известни свойства (противовъзпалителни, седативни, антихистаминни), унищожаващи определен вид бактерия, вирус, гъба, паразит и т.н.). Трябва да се осъществява само според резултати от диагностиката на Вегетативно-резонансно тестиране (ВРТ).