Детските неврози

Резултати от практиката нa д-р Свитенкова:

деца с забавено в умствено развитие, хиперактивни деца, аутисти

Момиче Н., 7 години, хиперактивна, рязко забавяне в умственото развитие.

До две годишна възраст развитието протича нормално. В възраста около втората си година, момиченцето става много неспокойно. Започва забавяне в умственото развитие. Не са открити причините, коите довели до това и състояние. В момента на изследването момиченцето е с навыршени 7 год. Тя посещава специализирано училище. Поставяхи диагноза: хиперактивност и изоставане в умствено развитие. Момиченцето изговоря 3-4 думи, не по-вече, постоянно плаче с глас при всяка молба или желание на родителите.

02.10.16. С много труд ми се удаде възможность да се направи частична диагностика, след като майка и я държа в своите ръце. Беше открито натоварване от ваксина, което най-вероятно е и причина за нарушение в развитието. С помощта на тестване с ВРТ бяха подбрани честотни препарати от серията – Цветни есенции на Бах и честотни програми за корекция на центъра на речта, понижаване на хиперактивността, програми на спокойствие. Честотите на подбраните препарати и програми бяха пренесени във вид на информация върху хомеопатически топчета и се даваха на детато с вода.

05.11.16. На приема момиченцето повика малко само в началото, след който се успокои и позволи да се направи много по-подробно диагностика и подбор на препарати. Започна приема на новия курс от препарати. Нейната хиперактивност е значително намаляна, което даде возможност да се започна терапия на прибора ЧРТ с електроди в ръце. По време на първият сеанс момиченцето бързо се успокои, отпускна и дори заспа.

На следващ сеанс момиченцето дойде след седмица. Момичецето беше неузнаваемо. Тя не плачеше, изпълняваше всичко, които и говореха майка и баба. За първи път се усмихва и дори се смя в ръцете на баба си, след което заспа. Родителите забелязвали резка промяна в поведението на момиченцето към все по-добре. Детето на практика стана по-спокойно, послушно се занимава в училище с индивидуален преподавател, който е забелязал големите успехи на детето за една седмица.

За един месяц бяха проведени всичко 5 сеанса на ЧРТ. За този период момиченцето значително разшири своя запас от думи и започва да прави кратки предложения. Родителите възнамерявят да продължат лечението.

Момиче П., 8 год., хиперактивно, резко забаване в умствено развитие.

Проблемите започнали , когато момиченцето е било на 3 месеца, когато и е поставена планова ваксина, името на която родители не могат да събщят. Детето започва да изостава в развитието си, предимно умствено, но и става много хиперактивно. Сега детето е на 8 години, посещава специализирано училище, почти не говори, не разбира, когато и се четат приказки, нивото на думи, които разбира е много малко, и това са думи предимно от битовизма.

За първи път се обърнаха към мен на 21.09.16г. Бяха подбрани честотни емоциональни препарати от числа на цветните есенции на Бах и други честотни препарати. Честотната информация беше пренесена на хомеопатически топчента, коите бяха давани на детето с вода.

05.10.16. Родителите споделят: значително подобрение в поведението на детето, станала е спокойна, помалко плаче.

24.10.16. Родителите споделят, още по-добри резултати — детето почти не плаче. Беше назначена терапия с ЧРТ. Но родителите засега не са намерили время за нейното прилагане.

Идваха още 2 деца с аналогични случаи на възраст 8 години:

  1. Момиченце В., 8.г., което в резултат на двухмесечни корекции с честотна хомеопатия станала много по-спокойна, но родителите не доведоха детето на предложения курс с ЧРТ.
  2. Момиченце Д., 9 г. Проблемите с поведението и умственото изаставане започвали, когато детето е било на 1 г. 8 мес. До този момент детето се развивало нормално, съобщават родителите. В момента на приема детето изговаряще само 2-3 думи, проявавала хиперактивнсть, но все позволяваше да бъде управлявана и затова имаше възможност и би извършен тест. След месец на прием на препаратите с честотна хомеопатия, родителите споделиха, че детето е много по-спокойно. Също така беше препоръчена терапия с ЧРТ, но засега детето не е доведено на тази терапия.
Страхове, панически атаки

Момче С.С., 13 год. Панически страх в затворени помещения.

Страдал от панически стах, който се проявявал, когато той остава сам в затворена баня.

Бяха тествани честотите на цветните есенции на Бах и подбран необходимия състав. Информационното копие на получения комплекс пренесохме на хомеопатични топчета.

Пет дни от началото на приема на препарата се наблюдавал 1 пристъп, който продължил едва 2-3 минути, след което той преминал, въпреки това че момчето все още е било в банята.

След този случай други подобни пристъпи изобщо не са се наблюдавали. Проблемът беше решен. Пациентът приемаше препаратите 2 месеца. Период за наблюдение 6 месеца.