Биологична същност

Биологична същност на метода

Всички живи същества на Земята, от бактериите до човека, съществуват в условията на постоянна стимулация от ритмичните пулсации на магнитното поле на Земята (вълни на Шуман, 8-10 Hz). В условията на защита от влиянието на тези вълни живите същества загиват. Клетките в организма на човека не само използват енергията на електромагнитните честоти, но и сами я излъчват. Здравите, функциониращите клетки и органи генерират хармонични електромагнитни трептения, които имат постоянна подкрепа от определени структури и затова са достатъчно устойчиви, като същевременно осигуряват тъй наречената «биофизична хомеостаза» (биофизично постоянство) на организма.

При заболяване в биополето на организма се появяват дисхармонични вибрации. Излъчват ги различни странични обекти: токсини, отпадъчни продукти, алергени, продукти от разпада на мъртвите тъкани. Тези нехарактерни за тялото вибрации не са с постоянна подкрепа и по същество са » странични шумове», смущения, създаващи пречки в регулационната система на организма. Чисто физически, те са нестабилни и са лесни за погасяване. Ако организмът е силен, той сам ще се справи с тази задача, поради факта, че собствените му хармонични трептения са способни да се усилват взаимно и да потискат всяка дисхармония. Така на честотно ниво в организма протичат процеси на саморегулация и самооздравяване.

В организма съществуват следните регулационни нива: честотно — молекулно — клетъчно — органно — системно — организмово. При всяка болест на първо място се нарушава най-основното ниво — честотната регулация. В случай на прекалена интоксикация организмът не е в състояние да се пречисти сам и се нуждае от помощ. И само биорезонансния метод на Морел целенасочено и по най-физиологичния начин може да го върне към нормален живот. Целта на тази интервенция е да се възстанови контролът в организма на най-ниско ниво в йерархията – на честотно ниво, което е в основата. А значи даденото въздействие винаги оказва директно влияние върху първопричината на заболяването, което обяснява печелившата ефективност на метода.

Ендогенна биорезонансна регулация по метода Морел

Това е един от видовете на биорезонанса, извършван на апарата за БРТ (биорезонансна терапия). Думата «ендогенен» означава «образуващ се в организма». При този метод собствените вибрации на организма постъпват в апарата на БРТ, преобразуват се („преобръщат се” в противофаза) и този обработен сигнал се връща при човека. В резултат на което нехармоничните, нестабилните трептения биват потиснати, а собствените хармонични трептения, които са малко чувствителни към потискане, се поддържат от генерация на здравите клетки. Нещо повече, в този случай те се усилват, защото вече не им пречат премахнатите „ смущения”.

В процеса на въздействие може да се включват и сигнали от странични, но естествени (биологични) източници, като билки, минерали и т. н., тогава това ще е ендогенна мултирезонансна корекция. Изборът на тези вещества, времето на въздействие, паузите между импулсите, интензивността и т. н. се определят индивидуално, като резултат от вегетативно-резонансно тестиране (ВРT).

При тази форма на биорезонанс в организма не се изпращат чужди или изкуствени вибрации, а само собствени, «изчистени от смущения», така че да се навреди с този метод е просто невъзможно.

Ефекта от ендогенния биорезонанс се проявява на всички нива

На клетъчно ниво – всяка клетка се зарежда с енергия и възстановява своя енергиен баланс, възобновява се нормалното транспортиране на вещества през мембраната на клетките, а следователно, клетъчно хранене и премахване на токсините. На фона на подобряването на снабдяването с кислород се увеличават окислително-възстановителните процеси в клетките и тъканите, осигурява се максимална регенерация (възстановяване на цялостността, подмладяване).

На ниво органи се възстановяват нормалните физиологични функции (намаляване на повишените и повишаване на намалените), вегетативната нервна система на органите се възстановява за сметка на подновените функции на нервните възли и сплитания и стабилната хормонална регулация чрез ендокринните жлези.

На ниво системи се възстановяват функциите на всички системи на организма, тяхната синхронизация за сметка на нормалното функциониране на органите, кръвоснабдяването и инервацията, оптимизация на функциите на системите за отделянето (бъбреци, черва, лимфоток, кожа), осъществява се мощна детоксикация на целия организъм, особено на междуклетъчно пространство.

На ниво организъм се възстановява не само физическия компонент, но и висшата нервна дейност, паметта, мисловните процеси, емоционалното и психическото състояние.

Като резултат — намаляват заболяванията. Проявяват се външни признаци на подмладяване: увеличава се подвижността на ставите и гъвкавостта на гръбначния стълб. Повишава се сексуалната активност, подобрява се настроението. Качествено се променя състоянието на кожата, ноктите и косата, защото тази терапия е по-добра от най-добрите козметични процедури!

След 5-10 процедури ще почувствате, как при вас се завръща младостта!