Апарат за БРТ

Аппарат для БРТ «Акутест 02-Б»

Апаратът за БРТ «Акутест 02-Б» е произведен в Русия и е един от най-съвършените съвременни уреди, даващи възможност за провеждане на качествена ендогенна биорезонансна корекция със собствени преобразувани честоти. Във веригата на експозицията може да се поставят не само различни природни и хомеопатични вещества , за да се използват лечебните им лъчи, а и собствени патологични секрети (храчки, урина, гной), свързани в инверсия. В резултат на което се създава вълново поле, потискащо вълните на болните структури и токсини, а също и унищожаване на патогените, които поддържат възпалителния процес.